Stichting Fonds 2013 kent bijdragen toe voor 33 evenementen en 11 projecten totaal ruim 30.000,-.

De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 11 juli 2019 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er zijn 36 aanvragen voor een evenementenbijdrage behandeld. Hiervan zijn er 3 afgewezen. Elke aanvraag is gehonoreerd met een bijdrage van € 300,- aan:
Stichting Nationale Feest- en herdenkingsdagen (2x), De Zonnebloem afd Borculo-Haarlo, muziekvereniging Amicitia (2x), Club 4 O, GSV '63, Paasvuurbouwers Dijkhoek, muziekvereniging Volharding, Stichting Zomerfeesten Haarlo, Speeltuin de Koppel, muziekvereniging De Eendracht, Scouting Borculo, Gym. Ver. Borchlo, De Hamelandse Menners, Borculose Ondernemersvereniging, Sportclub Haarlo, Stichting Behoud Hervormde Kerk Borculo, Stichting Promotie Borculo (2x), Stichting Bie Winkels, ijsclub Borculo en Buurtvereniging Pr. Beatrixstraat, Speeltuin Noord, Buurtvereniging Heer Rudolfstraat, Buurtvereniging Het Hofplein, Goudenregenstraat , voor deelname aan de verlichtingsroute Septemberfeest en Groep 6 OBS de Voshaar, Ouderraad OBS de Voshaar, Buurtvereniging Haarlose Veld, Boys Haarlo, voor deelname aan de optocht Zomerfeest in Haarlo en Highland Valley Pipes and Drums voor herdenkingsconcert 3 en 5 mei 2020.

Projectbijdragen
De hoogste bijdrage werd dit keer toegezegd aan aan de B.M.A.C. voor de renovatie van het clubgebouw en opslagruimte op het crosscircuit. De totale kosten worden geschat op € 128.000,- inclusief vrijwilligers uren. De bijdrage is vastgesteld op € 10.000,-.
Stichting Borculo beleef de Berkelstad kan een bijdrage van € 3.000,- tegemoet zien voor het realiseren van een kabouterroute door Borculo, totale geschatte kosten van het project is € 8.500,-. Kunstkring Berkelland Art is € 3.000,- toegezegd inzake opzetten van een nieuwe kunst en wandelroute nabij de Lebbenbrugge , totale geschatte kosten voor dit project zijn € 8.500,-. De Meester H.W. Heuvelstichting wil naar aanleiding van hun 85 jarig bestaan een nieuw boek uitgeven over de geschiedenis van de Lebbenbrugge. Toegekend is een bijdrage van € 1.250,-. De openbare scholen in Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo gaan jaarlijks met groep 7 en 8 naar Kamp Westerbork. De scholen krijgen hiervoor € 1.000,- om dit bezoek mogelijk te maken. BZC krijgt een bijdrage van € 1.000,- voor de aanschaf van een bedienunit persoonlijke fouten, IP camera en vervanging wedstrijdtafel. Totale kosten van dit project zijn € 2.995,-. Buurtvereniging De Maat, Mozartstraat en Deugenweerd krijgen een bijdrage van € 500,- voor de aanschaf van een vlaggenmast kerstboom met LED-verlichting. Geesteren’s Belang gaat een beamer aankopen voor algemeen gebruik en ontvangt hiervoor een bijdrage van € 400,-. De Borculose Ondernemers Vereniging vraagt een bijdrage aan voor beplanting in de bloembakken in de binnenstad en ontvangt hiervoor eenmalig een bijdrage van € 300,-. Gelselaar’s Belang organiseert een herhalingscursus bediening AED en krijgt hiervoor een ondersteuning van € 20,- per cursist. Tot slot heeft de jubileumcommissie van Korfbalvereniging Olympia een aanvraag ingediend in het kader van het 100 jarig bestaan in 2022 de basisscholen in Borculo voor het schoolplein een vaste korfbalpaal aan te bieden. Besloten is om per geplaatste paal een derde van de kosten (ruim € 300,- per paal) als bijdrage toe te kennen.

Eén aanvraag werd afgewezen.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.

Nieuwe aanvragen dienen voor 30 september 2019 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aantal aanvragen per kalenderjaar.
Voor de evenementbijdragen geldt de bepaling dat per organisatie maximaal twee aanvragen per kalenderjaar kan worden ingediend. Bij de projectbijdragen is het aantal bepaald op één aanvraag per kalenderjaar.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.
Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat 20 in Borculo een aanvraagformulier worden opgehaald.