Stichting Fonds 2013 keert ruim 55.000 euro uit

De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 15 oktober 2020 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Door de corona beperkingen waren er slechts zes aanvragen voor een evenementenbijdrage. Hiervan is er één afgewezen. Het koffieconcert van Muziekvereniging Volharding, dat zou worden gehouden in openluchttheater Het Galgenveld, is niet doorgegaan vanwege de weersomstandigheden.
De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro:
Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo voor de Septemberfeestquiz op 5 september 2020, deze moest echter door het invoeren van extra coronabeperkingen worden uitgesteld en is nu gepland in april 2021, Korfbalvereniging Olympia '22 voor het schoolkorfbaltournooi op 14 september 2020, Buurtschap Dijkhoek voor de Verlichtingsroute Diekhook in 't Lech op 24, 25 en 26 september 2020, Stichting Bie Winkels voor de Appeldag in Gelselaar op 10 oktober 2020.

Projectaanvragen
De hoogste bijdragen van ieder 10.000 euro werden toegekend aan 3 aanvragen. Stichting Vrijheidsbos Geesteren voor het oprichten en instant houden van een herdenkings- en vrijheidsbos. Totale schatting van de kosten van het project ruim 173.000 euro. Stichting D’n Sproakelbarg, die verantwoordelijk is voor de buitenmanege van de 3 ruiterclubs, waarvan het clubgebouw op 11 juni jongstleden totaal afgebrand is, een bijdrage voor de herbouw en inrichting van het clubgebouw voor niet verzekerde maar wel noodzakelijke bouwkosten toe te zeggen. Stichting Sportaccommodatie 't Timpke voor vervanging van de waterzuiverings- en desinfectieinstallatie. De geraamde kosten van het project 400.000 euro. Voetbalvereniging GSV '63 is de gevraagde 7.500 euro toegezegd voor investeringen in led-veldverlichting, zonnepanelen, warmtepomp boiler, ledlampen, slimme thermostaat en sensoren, geschatte kosten 45.000 euro. Het Segnocollectief Muziekschool Berkelland kan 5.000 euro tegemoet zien voor het definitief in eigendom krijgen van een Yamaha U1 piano, die aanwezig is in het Muziekcentrum Borculo. Careaz Wonen Welzijn en Zorg is 5.000 euro toegezegd voor het aanleggen van een belevingstuin, begrote kosten 50.000 euro. Stichting Bezoek van Sint Nicolaas is 2.500 toegezegd voor de aanschaf van nieuwe Pietenpakken in de geest van deze tijd, geraamde kosten ruim 7.000 euro. Stichting Borculo Beleef de Berkelstad krijgt 2.000 euro voor het plaatsen van een RVS kunstwerk van de Berkel en de Berkelplaatsen, kosten 6.000 euro. Eén aanvraag is afgewezen.

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland kan een bijdrage van 2500 euro tegemoet zien voor de verstrekking van kerstpakketten in de oude gemeente Borculo.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.

Nieuwe aanvragen dienen voor 1 januari 2021 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
Als er sprake is van een vergunningplicht bij de gemeente voor een evenement dan komt alleen de aanvrager van de vergunning in aanmerking voor een bijdrage.

Aantal aanvragen per kalenderjaar.
Voor de evenementbijdragen geldt de bepaling dat per organisatie maximaal twee aanvragen per kalenderjaar kan worden ingediend. Bij de projectbijdragen is het aantal bepaald op één aanvraag per kalenderjaar.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.
Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat 20 in Borculo een aanvraagformulier worden opgehaald.