Stichting Fonds 2013 keert ruim 35000 euro uit

De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 17 oktober 2019 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er zijn 32 aanvragen voor een evenementenbijdrage behandeld. Hiervan zijn er 2 afgewezen. Elke aanvraag is gehonoreerd met een bijdrage van € 300,- aan:
Buurtvereniging Het Laatste Stukje, Buurtvereniging Tedinkweide, Buurtvereniging Spoorstraat, Stichting Berkelzomp, Pleintje Eikenlaan, Buurt Het Patronaat, Buurtvereniging Bisschop van Munsterstraat,Buurt Beukenlaan/Lijsterbesstraat, Buurtvereniging De Kotte Moat, Buurtvereniging Hessenstraat, Buurt Muraltplein, Buurt Geesterse Binnenweg, Kiezel en Kei school, allen voor deelname aan de verlichtingsroute Septemberfeest 2019, Seven on the Beach en Groep 5 Voshaarschool, voor deelname aan de optocht Zomerfeest Haarlo, Wagenbouwgroep “de Oonze” en Wagenbouwgroep “Mooi dat 't zo kan“, voor deelname aan de optocht van het Septemberfeest 2019, Oranjever. Gelselaar voor het zomerfeest, Dorpshoes Gelster voor de Gelsterse Dorpskwis, Meester H.W. Heuvelstichting (2x) voor de organisatie van de “Preuverieje” en “Van vlas tot Linnen”, Timeless voor musical, Schutterij Geesteren voor schuttersfeest, K.V. Olympia voor schoolkorfbaltournooi, Vriendenclub van de Borchländer Musikanten voor uitvoering, Frank & Kapma Foundation voor concert “Klanken en Kunst”, P.Z.F. voor tentfeest Haarlo, Gym. Ver. Geesteren voor volleybaltournooi, V.V. Deo voor Deo-loop en Stichting Beleef de Berkelstad voor vertoon documentaire.

Projectaanvragen
De hoogste bijdrage werd toegekend aan speeltuinvereniging Borculo Noord voor vervanging van de verouderde toestellen in de speeltuin en wel voor een totaal bedrag van 15.000 euro verdeeld over 2019 en 2020. Totale geschatte kosten van het project zijn 36.000 euro. Stichting Synagoge krijgt een bijdrage van 10.000 euro voor de herinrichting van de vrouwengalerij eerste fase, geschatte kosten 33.000 euro. HelemaalGroen.nl kan een bijdrage van 7.000 euro tegemoet zien voor het ontwikkelen van de “Native-app” met eigen GPS voor een schoner buitengebied. De investeringskosten hiervan bedragen 20.250 euro. Gym. Ver. “Borchlo” kan een bedrag van maximaal 3.000 euro tegemoet zien voor de aanschaf van een nieuwe spanbrug en andere kleine attributen , totale kosten 6.000 euro. De gezamenlijke Oranjeverenigingen van de voormalige gemeente Borculo krijgen 1675 euro om het Bevrijdingsfeest 2020 te organiseren en de kinderen van de basisscholen een aandenken te schenken. Stichting “'t Galgenveld” is een bijdrage van 1.375 euro toegezegd in de kosten van de renovatie/vervanging tribune bij het bassin, totale geschatte kosten 3.824 euro. Stichting Scouting Borculo gaat zonnepanelen aanleggen om de energiekosten te verlagen en krijgt hiervoor een bijdrage van 500 euro. Totale investeringskosten zijn 2.390 euro. Stichting Muziek en Kunstwijs krijgt een bijdrage van 500 euro in de buskosten naar Winterswijk om een dansvoorstelling bij te wonen in theater De Storm met alle leerlingen van groep 1, 2 en 3 van de basisscholen uit de oude gemeente Borculo in het kader van muziekonderwijs. Comt nu met Sangh krijgt een bijdrage van 150 euro voor de aanschaf van muziek voor het jubileumconcert “65 jaar”.
Eén aanvraag werd afgewezen.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.

Nieuwe aanvragen dienen voor 31 december 2019 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aantal aanvragen per kalenderjaar.
Voor de evenementbijdragen geldt de bepaling dat per organisatie maximaal twee aanvragen per kalenderjaar kan worden ingediend. Bij de projectbijdragen is het aantal bepaald op één aanvraag per kalenderjaar.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.
Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat 20 in Borculo een aanvraagformulier worden opgehaald.