Stichting Fonds 2013 kent ruim € 39.000,- toe aan 8 projecten en € 9.300,- aan evenementenbijdragen.

De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 18 april 2019 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er zijn 34 aanvragen voor een evenementenbijdrage behandeld. Hiervan zijn er 3 afgewezen. Elke aanvraag is gehonoreerd met een bijdrage van € 300,- aan:
Toneelvereniging TOP, Stichting Synagoge 2 maal, EGVV, De Berkelkapel, Speeltuin De Koppel, Wijkgebouw De Koppel, Stichting d'n Sproakelbarg, De Hamelandse Menners, Buurtvereniging Lochemseweg, Buurt Voshaarweg, KV Olympia '22, Speeltuin Nobelstraat, Buurtvereniging Nobelstraat, Stichting seniorenraad Berkelland, Haarlo's Belang (ouderensoos), Stichting d'n Tuut'n, T.T.V. Heure, Stichting Duursport Gelselaar, Straatversiering Morsmanshof, Historische vereniging Borculo, Buurt zonder naam (Haarlo), Buurtvereniging Garversdijk, Buurtvereniging Pr. Marijkestraat, Houtdorp Haarlo, V.V. Reünie 2 maal, De Zonnebloem afdeling Borculo-Haarlo, Fiets4daagse Borculo, Stichting Erfgoed Gelselaar, L.R en P.C. De Hamelandse Ruiters.

Projectbijdragen
Er werden 12 aanvragen voor een projectbijdrage ingediend. Acht aanvragen werden tot een bedrag van
€ 39.450,- toegekend.

De hoogste bijdrage werd toegezegd aan Stichting Kulturhus 't Stieltjen in Haarlo en wel € 15.000,- voor het project verduurzaming Kulturhus middels zonnepanelen en warmtepomp, totale kosten van het plan ruim € 120.000,-.

Het muziekcentrum Borculo kreeg € 7.500,- toegezegd voor het vervangen van het podium en nieuwe energiezuinige ledverlichting, begroting kosten totaal € 19.000,-.

Stichting Sportaccommodatie 't Timpke ontvangt een bijdrage van € 7.000,- inzake het kopen van een nieuw scorebordsysteem in de sporthal, totale kosten € 19.900,-.

Stichting Exploitatie Accommodatie Reünie ontvangt een bijdrage van € 6.000,- inzake aanleg automatische beregeningsinstallatie hoofdveld, begroting ongeveer € 15.800,-.

De Berkelzangers ontvangen € 2.000,- bijdrage voor aanschaf van diverse benodigdheden voor optredens, totale investering € 7.260,-.

Bridgeclub de Muralt is € 1.000,- toegezegd inzake aankoop nieuwe bridgekastjes, totale kosten € 2.700,-.

Stichting de Berkelzomp krijgt conform besluit omtrent AED’s , € 350,- voor vervanging van de huidige AED op de Jappe.

Muziekvereniging CMV Accoord is een bijdrage toegezegd van € 600,- voor vervanging van enkele instrumenten, kosten € 1500,-.

Geesterens Belang en Buurt AED Schollenkamp krijgen een bijdrage van € 20,- per cursist voor herhalingscursus en training hulp AED.

Eén aanvraag werd afgewezen en één werd aangehouden voor het aanleveren van meer informatie.


Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.

Nieuwe aanvragen dienen voor 30 juni 2019 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aantal aanvragen per kalenderjaar.
Voor de evenementbijdragen geldt de bepaling dat per organisatie maximaal twee aanvragen per kalenderjaar kan worden ingediend. Bij de projectbijdragen is het aantal bepaald op één aanvraag per kalenderjaar.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.
Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat 20 in Borculo een aanvraagformulier worden opgehaald.