Stichting Fonds 2013 keert 12.850 euro uit

De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 21 april 2022 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er waren 23 aanvragen voor een evenementbijdrage. Hiervan is er één afgewezen omdat het niet voldeed aan onze voorwaarden.
De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro:
Gaanzeloop 2.0 op 26 maart 2022 door EGVV, jubilarissenconcert op 9 april 2022 door muziekvereniging Amicitia, schoolvoetbal groep 7/8 op 13 april 2022 en schoolvoetbal groep 5/6 op 20 april 2022 door Stichting UNO '21, verzorging volleybalclinics tijdens Koningsspelen op 22 april 2022 door Volleybalvereniging Gemini, touwtrektournooi voor jeugd, dames en heren voor gewest Oost van de NTB op 24 april 2022 door T.T.V. Heure, Koningsdag op 27 april 2022 door Oranjevereniging Gelselaar e.o., Koningsdag 27 april 2022 door Stichting Nat. Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo, lezing door Afke Berger van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie op 1 mei 2022 door Stichting Synagoge Borculo, Houtdorp Haarlo op 3 t/m 7 mei 2022, Nationale Herdenking op 4 mei 2022 door Stichting Nat. Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo, Prins Pinkster Prik Tournooi op 14 mei 2022 door KV Olympia '22, EGVV 75 jaar jubileumwedstrijd op 9 juni 2022 door Eerste Gelselaarse Voetbal Vereniging, jubileumactiviteiten op 10 t/m 12 juni 2022 door v.v. Reünie, Geesters Maifest op 19 juni 2022 door muziekvereniging Amicitia, vrolijk concert in de Joriskerk op 3 juli 2022 door Chr. Gemengde Zangvereniging De Lofstem, kleinschalig muziek evenement Halfway Hairlow op 9 juli 2022, 50e fietsvierdaagse Borculo op 19 t/m 22 juli 2022 door Toeristische Informatie Borculo, Kinderdag op 20 augustus 2022 door Stichting Promotie Borculo, boottocht door De Zonnebloem afdeling Borculo/Haarlo, Een bijdrage van 250 euro voor:
Objectverlichting septemberfeest 2022 door Buurtvereniging Heer Rudolfstraat en deelname lichtroute septemberfeest Borculo 2022 door Buurt Prinses Marijkestraat.

Een bijdrage wordt alleen uitgekeerd als het evenement daadwerkelijk doorgang vindt.

Projectaanvragen
Waarschijnlijk nog als gevolg van de Corona-pandemie waren er slechts 3 aanvragen.

De hoogste bijdrage van 5.000 euro werd toegekend aan het Brandweermuseum Borculo voor het project “Waar is de Brand?”, geraamde kosten 18.000 euro. PAX Kinderhulp werkgroep Borculo voldeed niet volledig aan onze voorwaarden maar kan toch een coulance bijdrage van 1000 euro tegemoet zien voor de organisatie van vakantie voor kansarme Poolse kinderen komende uit kindertehuizen en weeshuizen.

Stichting Noabers AED Gelselaar krijgt conform onze voorwaarden 350 euro voor de aanschaf van een AED en een vergoeding per cursist voor reanimatiecursus of herhalingscursus, zie onze voorwaarden.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.

Nieuwe aanvragen dienen voor 1 juli 2022 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.
Een aanvraag voor een evenementbijdrage moet voor aanvang van het evenement zijn ingediend.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.