Stichting Fonds 2013 keert ruim 33.000 euro uit

De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 23 januari 2020 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er zijn 30 aanvragen voor een evenementenbijdrage behandeld. Hiervan zijn er 5 afgewezen en is er 1 ingetrokken door de aanvrager. De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro:
Borculo's mannenkoor voor het Kerstconcert 2019, TC de Berkelrijders voor de Borculose Ballentocht (ATB), De Berkelzangers voor het Najaarsconcert 2019, Sint commissie Borculo en Haarlo's Belang beide voor de Sinterklaas intocht, IJsclub Borculo voor het Schoolschaatsen, Twirlgroep Volharding voor de Twirldag met workshop en demonstratie, G.V. Borchlo voor de Clubkampioenschappen, Muziekvereniging De Eendracht voor Kerstbijeenkomst Keuvel'n, CGZ “Com nu met Sangh” voor het jubileumconcert 22 maart 2020, Gelselaars Belang, voor het aankomende paasvuur, De Berkelzangers voor het Koffieconcert 29 maart 2020, Geesterens Belang voor het Houtdorp, Popkoor SoSjaal voor het voorjaarsconcert februari 2020, Borchländer Musikanten voor het Nieuwjaarsconcert, Muziekvereniging Volharding voor het Belevingsconcert 3 april 2020, V.V. Gemini (2x) voor het Scholentoernooi en voor het Nieuwjaarstoernooi, Brandweer- en Stormrampmuseum (2x) voor de kinderactiviteiten naar aanleiding van hun 50 jarig bestaan, Sportclub Haarlo voor de Hardloopwedstrijd “de Haarlo-op”, Toneelvereniging TOP voor Opvoeren toneelstuk 7 en 8 februari 2020.

Buurt Garversdijk, krijgt 250 euro voor deelname optocht met een wagen, Eikenlaan pleintje II, krijgt 250 euro en Buurtvereniging Lange Wal – Hofstraat, krijgt 400 euro voor deelname aan de verlichtingsroute septemberfeest 2020 De bijdragen voor deelname aan de optocht of verlichtingsroute van het septemberfeest of zomerfeest is opnieuw vastgesteld en is nu als volgt: verlichtingsroute straat 400 euro, object 250 euro, optochtwagen 250 euro en loopgroep 150 euro.

Projectaanvragen
De hoogste bijdrage werd toegekend aan Stichting Wijkgebouw De Koppel voor vervanging van de keuken in het gebouw en wel 10.000 euro. Totale geschatte kosten van het project zijn 28.000 euro. Stichting de Weemhof Borculo is 4.000 euro toegezegd voor de expositie Kunst uit de Kamer 2020, geschatte kosten ruim 17.000 euro. Aan de Hisvebo is 3.000 euro toegekend voor het realiseren van een bronzen beeld van paarden als verwijzing naar de Stoeterij in Borculo, geraamde kosten bijna 9.000 euro. Stichting Erfgoed Gelselaar gaat een boek uitgeven in het dialect over Gelselaar en kan hiervoor een bijdrage van 2.500 euro tegemoet zien, totale kosten ruim 7.000 euro. EGVV Gelselaar is 2.500 euro toegekend voor de aanschaf van een kooimaaier. Sportclub Haarlo krijgt 2.500 euro voor de aanleg van een panakooi/-veld. SSV De Berkelschutters kunnen 1.000 euro tegemoet zien voor de aanschaf van een SCATT systeem. Twee aanvragen werden afgewezen.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.

Nieuwe aanvragen dienen voor 1 april 2020 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aantal aanvragen per kalenderjaar.
Voor de evenementbijdragen geldt de bepaling dat per organisatie maximaal twee aanvragen per kalenderjaar kan worden ingediend. Bij de projectbijdragen is het aantal bepaald op één aanvraag per kalenderjaar.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.
Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat 20 in Borculo een aanvraagformulier worden opgehaald.