Stichting Fonds 2013 keert ruim 28.000 euro uit

De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 9 juli 2020 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld. De vergadering van april heeft geen doorgang gevonden door de Corona beperkende maatregelen.

Evenementbijdragen
Er zijn 28 aanvragen voor een evenementenbijdrage behandeld. Hiervan zijn er 4 afgewezen en zijn er 3 ingetrokken door de aanvrager en 13 komen te vervallen in verband met de beperkende maatregelen door Corona. De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro:
Hamelandse Menners voor Men- en vaardigheidsconcours op 4 oktober 2020, GSV '63 voor een dartwedstrijd op 17 en 18 januari 2020, Sinterklaascommissie voor de intocht van Sinterklaas 2020, Vrouw Actief Haarlo voor een lezing van Stichting Reddingshonden op 11 februari 2020, Stichting Synagoge voor het optreden van een Klezmerband op 8 maart 2020, Zonnebloem Borculo/Haarlo voor een alternatief gebeuren in plaats van de busreis voor ouderen, Buurtvereniging Nobelstraat voor het realiseren van een zitvlonder bij de speel- en bloementuin, Mensenmensfotografie voor de Expositie in september 2020 naar aanleiding van het boek “Ik heb een klik met Berkelland”. Door de Corona beperkingen zijn de volgende evenementbijdragen komen te vervallen, omdat het evenement geen doorgang kon of kan vinden: Speelotheek Okidoki voor de Kleding en Speelgoedbeurs (krijgen wel vergoeding voor de gemaakte kosten van de flyers), Muziekvereniging Amicitia Geesteren voor het Geesters Maifest, Brandweer- en Stormrampmuseum voor de Brandweerwedstrijden basisscholen, Stichting Duursport Gelselaar voor de wandeltocht van 14 juni 2020, Toneelvereniging “De Eendracht” voor de uitvoering “De storm komt op”, Stichting d'n Sproakelbarg voor het Pinksterconcours, Ouderensoos Haarlo – Haarlo's Belang voor jaarlijks reisje ouderen, Stichting Paasvuurbouwers Dijkhoek, Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem voor het bevrijdingsconcert op 17 mei 2020, Toeristische Informatie Borculo voor de fietsvierdaagse 2020, Muziekvereniging Excelsior Gelselaar voor het optreden naar aanleiding van hun 75 jarig jubileum op 13 en 14 juni 2020. Alle bijdragen voor de straatversieringen en optochtdeelname voor de zomerfeesten en septemberfeest 2020 komen ook te vervallen.

De voorwaarden voor een evenementenbijdrage is aangepast. Als er sprake is van een vergunningplicht bij de gemeente voor een evenement dan komt alleen de aanvrager van de vergunning in aanmerking voor een evenementbijdrage.

Projectaanvragen
De hoogste bijdrage werd toegekend aan Stichting Synagoge Borculo voor fase II herinrichting vrouwengalerij en wel 10.000 euro. Totale schatting van de kosten van het project is 65.300 euro. Tennisclub De Koem is 7.500 euro toegezegd voor vervanging baanverlichting en hekwerk plus het uitbrengen van een jubileumkrant, geschatte kosten 26.700 euro. Aan KV Olympia '22 is 3.500 euro toegekend voor verduurzaming van het clubgebouw, geraamde kosten 15.100 euro. Sportstichting Dijkhoek is 2.500 euro toegezegd voor de aanschaf van een zitmaaier en regeninstallatie, geschatte kosten 6.700 euro. Mr H.W. Heuvelstichting krijgt 1.600 euro voor het verstevigen van het gebint op de deel van de Lebbenbrugge, kosten ruim 4000 euro. Stichting de Berkelzomp is 300 euro toegezegd voor vervanging van de AED. Werkgroep aankleding binnenstad krijgt 300 euro voor de aankleding van de bloembakken voor de kerstperiode, onder voorwaarde dat de kerstbomen niet worden wit gespoten in verband met het zeer negatieve effect op het milieu.

De aanvragen voor AED (herhalings) cursussen zijn conform onze voorwaarden vergoed, maximaal 20 euro per cursist of de werkelijke cursuskosten.

Eén aanvraag is aangehouden, eerst moet duidelijkheid komen over de stand van zaken omtrent de fondsenverwerving en financiering. Tevens wordt gevraagd naar offertes ter ondersteuning van de kostenbegroting.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.

Nieuwe aanvragen dienen voor 1 oktober 2020 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aantal aanvragen per kalenderjaar.
Voor de evenementbijdragen geldt de bepaling dat per organisatie maximaal twee aanvragen per kalenderjaar kan worden ingediend. Bij de projectbijdragen is het aantal bepaald op één aanvraag per kalenderjaar.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.
Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat 20 in Borculo een aanvraagformulier worden opgehaald.