Stichting Fonds 2013

De doelstelling van Stichting Fonds 2013 is het beschikbaar stellen van middelen voor projecten met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking, die gericht zijn op verbetering van de samenleving binnen het gebied van de voormalige gemeente Borculo.

Op 15 januari 1976 is de stichting "Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo" opgericht. De stichting exploiteerde een kabelnetwerk in de plaatsen Borculo, Geesteren Gld., Gelselaar en Haarlo. Op 1 januari 2013 is het kabelnetwerk verkocht. Het bestuur heeft besloten om de reserves aan te wenden voor een fonds voor goede doelen binnen het voormalige verzorgingsgebied. Hiertoe zijn op 6 november 2013 de statuten gewijzigd en draagt de stichting sindsdien de naam Stichting Fonds 2013.

Een bijdrage voor een project is met behulp van een aanvraagformulier aan te vragen. Tevens is het mogelijk om een bijdrage voor een te organiseren evenement of activiteit aan te vragen. Voorwaarden en een aanvraagformulier kunt u elders op de site vinden.

> januari 2024

> nieuwe aanvragen voor een projectbijdrage

Nieuwe aanvragen dienen uiterlijk 30 juni 2024 te zijn ingediend om in juli 2024 in de bestuursvergadering te kunnen worden behandeld.
Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd. Een aanvraagformulier is af te halen op ons kantoor, Hessenstraat 20 in Borculo. Op de website kan het aanvraagformulier ook gedownload worden. De voorwaarden voor het indienen van een aanvraag staan ook op de website van het Fonds.