Stichting Fonds 2013 keert 37.705 euro uit

Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 13 juli 2023 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er waren 24 aanvragen voor een evenementbijdrage. Hiervan zijn er 2 afgewezen omdat deze niet voldeden aan onze voorwaarden.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro: Koningsdag 27 april 2023 door Oranjevereniging Gelselaar e.o., Vader Klarendag 17 juni 2023 door Speeltuinvereniging de Koppel, Avondwandel4daagse 20 t/m 23 juni 2023 door EGVV, Officiële heropening van het plein 23 juni 2023 Buurtvereniging Morsmanshof, Voetbaltoernooi 24 juni 2023 door Sportclub Haarlo, Weerkomm'n dag Borculo 25 juni 2023 door Stichting Promotie Borculo, Zomerfeest 6 t/m 8 juli 2023 door Stichting Zomerfeesten Haarlo, diverse activiteiten juli-december 2023 door Stichting Zonnebloem Geesteren-Gelselaar, Kinderdag 2023 19 augustus 2023 door Stichting Promotie Borculo, Appeldag 2023 Gelselaar 7 oktober 2023 door Stichting Bie Winkels, gezellige middag voor alle gasten van de Zonnebloem 7 oktober 2023 door Zonnebloem Borculo/Haarlo, Open Atelierroute Borculo & Geesteren 7 en 8 oktober 2023, Poëziefestival 14 oktober 2023 door Stichting Portfolio, Gezellige middag/avond voor leden en buitenstaanders ivm 75 jarig jubileum 30 maart 2024 door Vrouwen van Borculo.

Voor deelname aan de optocht Zomerfeest Haarlo 7 en 8 juli 2023 met een loopgroep door Buurt Garversdijk is een bijdrage van 150 euro toegekend.

Voor deelname aan de lichtroute Septemberfeest Borculo 2023 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd met bijdragen van 250 euro voor een straat- en/of object-versiering: Buurt De Elbinkies, Buurtvereniging Het Bijkerkwartier, Buurtvereniging Prinses Beatrixstraat, Ouderraad Kiezel & Kei school, Buurtvereniging Heer Rudolfstraat, Stichting Berkelzomp afd. Borculo, Buurtvereniging Tedinkweide.  

 Een aanvraag voor een evenementbijdrage moet voor aanvang van het evenement zijn ingediend. Een bijdrage wordt alleen uitgekeerd als het evenement daadwerkelijk doorgang vindt.

Projectaanvragen
Er waren 11 aanvragen voor een projectbijdrage.
 De hoogste bijdrage van € 10.000,- is toegekend aan V.V. Reünie voor de renovatie van de tribune, begrote kosten ruim € 45.000,-, GSV '63 kan een bijdrage tegemoet zien van € 5.000,- voor vervanging van het sproeisysteem, geraamde kosten € 25.000,-, Stichting Brandweermuseum Borculo is een bedrag van € 5.000,- toegekend voor het realiseren toekomstbestendig Brandweermuseum, totale investering € 20.000,-, Stichting Winkels krijgt een bijdrage van € 3.500,- voor aanschaf van een beregeningsinstallatie, geraamde kosten € 10.000,-, Borculo Sint Nicolaasstad is een bedrag toegekend van € 3.500,-, voor de aanschaf van verlichting, totale investering € 10.000,-, Schietvereniging Diabolo is voor de verbouwing van de kantine, toiletten en keuken een bedrag toegezegd van € 2.500,-, totaal begroot ruim 5.000,-, Biljartvereniging Ellenkamp kan een bedrag tegemoetzien van € 1855,- voor de aanschaf van scoreborden en laptops, geraamde kosten € 2.415,-, Geesterens Belang krijgt € 250,- voor de aanschaf van twee pietenpakken.

De overige aanvraag door Haarlo's Belang betrof een bijdrage voor AED bedienings- en reanimatiecursus. Conform onze voorwaarden wordt maximaal 20 euro per cursist uitgekeerd.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.  

Nieuwe aanvragen projectbijdragen dienen voor 1 oktober 2023 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.