Stichting Fonds 2013 keert 11.050 euro uit

Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 20 april 2023 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er waren 30 aanvragen voor een evenementbijdrage. Hiervan zijn er 5 afgewezen omdat deze niet voldeden aan onze voorwaarden.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro: Darttoernooi op 13 en 14 januari 2023 door G.S.V. '63, Toneeluitvoering op 10 en 11 februari 2023 door toneelvereniging TOP, Dansen bij Baan op 25 maart 2023 door Muziekvereniging Amicitia Geesteren, Concert Ekaterina Levental op 26 maart 2023 door Stichting Synagoge Borculo, Concert op 2 april 2023 door CGZ 'Comt nu met Sangh' Gelselaar, Paasvuur op 9 april 2023 door Stichting Paasvuurbouwers Dijkhoek, Schoolvoetbal groepen 7 en 8 op 12 april 2023 door UNO '21, Concert op 16 april 2023 door Achterhoeks Gemengd Koor Borculo, Schoolvoetbal groepen 5 en 6 op 19 april 2023 door UNO '21, Koningsspelen Borculo op 21 april 2023 door Sport Federatie Borculo, Koffieconcert op 23 april door Borculo's Mannenkoor, Houtdorp van 25 t/m 29 april door Houtdorp Haarlo, Koningsdag op 27 april 2023 door St. Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo, Nationale herdenking op 4 mei 2023 door St. Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo, Jubileumconcert 75 jaar op 13 mei 2023 door de Borchländer Musikanten Borculo, Fietstocht op 24 mei 2023 door Vrouwen van Nu afd. Geesteren/Gelselaar, Dressuur wedstrijden op 24 t/m 26 mei 2023 en op 27 t/m 29 mei 2023 door LR Hamelandse Ruiters, Prins Pinkster Prik Toernooi op 29 mei 2023 door KV Olympia '22, Geesters Maifest op 18 juni 2023 door Muziekvereniging Amicitia Geesteren, Jubileumconcert op 5 juli 2023 door Popkoor Sjosaal, 51e Fiets 4 daagse van 18 t/m 21 juli 2023 door Toeristische Informatie Borculo, Dressuurwedstrijden op 25 t/m 27 augustus 2023 door LR Hamelandse Ruiters.
Voor deelname aan de lichtroute Septemberfeest Borculo 2023 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd met bijdragen van 250 euro voor een straat- en/of object-versiering: Buurt VB Parallelweg, Buurtvereniging Bisschop van Munsterstraat, Buurtvereniging Barchemseweg.  

 Een aanvraag voor een evenementbijdrage moet voor aanvang van het evenement zijn ingediend. Een bijdrage wordt alleen uitgekeerd als het evenement daadwerkelijk doorgang vindt.

Projectaanvragen
Er waren 2 aanvragen voor een projectbijdrage.
 De aanvraag van Sportstichting Dijkhoek voor een bijdrage aan een nieuwe robotmaaier, is gehonoreerd met een bedrag van 2500 euro. De aanvraag voldoet niet in geheel aan onze voorwaarden, daarom is een bedrag uit coulance toegekend.  
Aan de gezamenlijke aanvraag van Oranjevereniging Gelselaar & Stichting Dorpshoes Gelster werd een bijdrage toegekend van 1200 euro voor het plaatsen van een bank na vervanging van de Koningslinde in Gelselaar, geraamde kosten totaal 2000 euro.
Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.  

Nieuwe aanvragen projectbijdragen dienen voor 1 juli 2023 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.