Stichting Fonds 2013 keert 24.800 euro uit

Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 20 oktober 2022 2022 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er waren 23 aanvragen voor een evenementbijdrage. Hiervan zijn er één afgewezen omdat ze niet voldeed aan onze voorwaarden.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro: Oranjevereniging Geesteren voor het Oranjefeest 2022 van 8 t/m 10 juli, Schoolkorfbal toernooi op 17 september 2022 door KV Olympia '22, Stichting Bie Winkels Appeldag op 8 oktober 2022 in Gelselaar, Donateurs en niet-donateursconcert door de Borchländer Musikanten op 29 oktober 2022 georganiseerd door de Vriendenclub Borchländer Musikanten, Concert op 30 oktober 2022 door CGZ 'Comt nu met Sangh' Gelselaar, Evenement op zaterdag en zondag 5 en 6 november 2022 door stichting PZF, Stichting Synagoge Borculo voor een lezing door Roxanne van Iperen op 6 november 2022, DEO-loop 2022 op 17 december door Voetbalvereniging DEO, Schoolvolleybaltoernooi op 6 januari 2023 en Nieuwjaarstoernooi op 7 januari beide georganiseerd door Volleybalvereniging Gemini, Activiteit in verband met het 45 jaar bestaan door Ouderensoos Geesteren Gld., Houtdorp Geesteren 24 t/m 29 april 2023 door Geesterens Belang, Muziektheater op 15 t/m 17 juni 2023 door Timeless Haarlo.

Voor deelname aan de lichtroute Septemberfeest Borculo 2022 zijn de volgende bijdragen toegekend: Een bijdrage van 400 euro voor straatversieringen van Buurt Kooweide, De Hofvoogd, Morsmanshof, Hessenstraat, Goudenregenstraat, Geesterse Binnenweg en de Prinses Beatrixstraat. Een bijdrage van 250 euro voor objectverlichtingen door de Berkelschippers afdeling Borculo en Speeltuinvereniging Borculo-Noord.  

 Een bijdrage wordt alleen uitgekeerd als het evenement daadwerkelijk doorgang vindt.

Projectaanvragen
Er waren 7 aanvragen voor een projectbijdrage, hiervan is er één afgewezen omdat deze niet voldeed aan onze voorwaarden.
 Een bijdrage van 7.500 euro werd toegekend aan de Stichting Berkelland Oproepbus (Noaberbus) voor aanschaf van een tweedehands Caddy, geschatte kosten ruim 24.000 euro, de aanvraag voor een bijdrage voor een picknicktafel in het Cycloonpark is gehonoreerd door de totale kosten voor onze rekening te nemen ruim 3.800 euro, Stichting Synagoge kan voor het isoleren van de zoldervloer als duurzaamheidsmaatregel 3.500 euro tegemoet zien, totale kosten ruim 10.000 euro, Vrouwen van Borculo is 1.000 euro toegezegd voor de aanschaf van een beamer en scherm, geraamde kosten bijna 5.500 euro, Muziekvereniging Volharding Borculo kan een bijdrage van 1.500 euro tegemoet zien voor de aanschaf van op maat gemaakte gehoorbescherming, kosten ruim 4.400 euro en de aanvraag van Stichting Portfolio voor de boekpresentatie 'Over de Zwaluw' is gehonoreerd als een evenement en is 300 euro toegezegd.  

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.  

Nieuwe aanvragen projectbijdragen dienen voor 1 januari 2023 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden. Een aanvraag voor een evenementbijdrage moet voor aanvang van het evenement zijn ingediend.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.