Stichting Fonds 2013 keert 34.950 euro uit

Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 24 januari 2024 weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementbijdragen
Er waren 15 aanvragen voor een evenementbijdrage.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro: Halloween avond op 28 oktober 2023 door speeltuinvereniging De Koppel, Schoolschaatsen november 2023 door ijsclub Borculo, Sint Nicolaas intocht op 18 november 2023 en beleefweekend op 25 en 26 november 2023 door Stichting Borculo Sint Nicolaasstad, Midwinterdag op 10 december 2023 door Meester H.W. Heuvelstichting, DEO-loop 2023 op 16 december 2023 door voetbalvereniging DEO, Kerstconcert op 16 december 2023 door Muziekvereniging Volharding Borculo, Geesteren Straalt op 28 december 2023 door Geesterens Belang, Kerstvolleybal toernooi op 29 december 2023 door EGVV, Oliebollenconcert op 30 december 2023 door Muziekvereniging Volharding Borculo, Haarlo-op op 6 januari 2024 door Sportclub Haarlo, Nieuwjaarsschoppen Borchländer Musikanten op 7 januari 2024 door de Borchländer Musikanten Borculo, Koningsspelen in Borculo op 26 april 2024 door Sportfederatie Berkelland, Houtdorp Haarlo op 1, 2 en 3 mei 2024 door Houtdorp Haarlo, Houtdorp Geesteren op 1 t/m 4 mei 2024 door Houtdorp Geesteren.

Voor deelname aan de lichtroute Septemberfeest Borculo 2024 door Buurtvereniging Lange Wal – Hofstraat is de aanvraag gehonoreerd met een bijdrage van 400 euro voor een grote straatverlichting.  

Een aanvraag voor een evenementbijdrage moet voor aanvang van het evenement zijn ingediend. Een bijdrage wordt alleen uitgekeerd als het evenement daadwerkelijk doorgang vindt.

Projectaanvragen
Er waren 10 aanvragen voor een projectbijdrage, hiervan is er één afgewezen omdat deze niet voldeed aan onze voorwaarden en één is er aangehouden omdat de gevraagde gegevens nog niet waren ontvangen.
De hoogste bijdragen van € 10.000,- zijn toegekend aan twee projecten, Stichting Synagoge Borculo voor renovatie van de vloer, begrote kosten ruim € 30.000,- en Stichting Kulturhus 't Stieltjen Haarlo voor het energieneutraal maken van Kulturhus 't Stieltjen, begrote kosten € 65.000,-.
Een bijdrage van € 4000,- is toegekend aan Stichting Vrijheidsbos Geesteren voor het ontwikkelen van lesmateriaal geraamde kosten ruim € 33.000,- en aan Basisonderwijs Borculo, Haarlo, Geesteren en Gelselaar voor het bezoeken van Kamp Westerbork door leerlingen van groep 7 en 8.
Aan het Borculo's Mannenkoor is € 1000,- toegekend voor een herinneringsboekje en het jubileum concert op 26 mei 2024. Stichting Berkelzomp afd. Borculo kan € 1000 tegemoet zien voor de naamgeving van de nieuwe brug in de Burgemeester Bloemersstraat, onthulling op 21 maart 2024.

De overige aanvragen betrof een bijdrage voor een AED in de Bisschop van Munsterstraat en AED bedienings- en reanimatiecursussen voor de Bisschop van Munsterstraat en Buurt Elbrink 1.
Conform onze voorwaarden is een bijdrage van € 350,- verstrekt voor de AED en wordt maximaal 20 euro per cursist uitgekeerd voor de cursussen.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.  

Nieuwe aanvragen projectbijdragen dienen voor 1 april 2024 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden/beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl.
Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.

Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.